Steeds meer mensen zien in dat traditionele beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders geen toegevoegde waarde hebben. Het beloofde superieure rendement wordt in de praktijk niet waar gemaakt. Deskundige onafhankelijke advisering is ver te zoeken.

Kort samengevat is het 'advies' van een beleggingsadviseur om zo actief mogelijk te beleggen. Het 'advies' van een vermogensbeheerder komt er in de praktijk op neer dat zo veel mogelijk vermogen zo snel mogelijk in beheer moet worden gegeven.

Dit is een logisch gevolg van een businessmodel waarbij de (forse) beloning voor de adviseur bestaat uit een percentage van de waarde van de effectenportefeuille en/of de aan- en verkooptransacties binnen die portefeuille.

Ook de vermogensadviezen van de meeste assurantietussenpersonen maken duidelijk dat het combineren van echt advies met verkoop niet makkelijk is. Een 'verkoopadviseur' is nu eenmaal meer verkoper dan adviseur.

Daarnaast richten bovengenoemde partijen zich voornamelijk op vrij belegbaar vermogen. Voor andere vermogensbestanddelen, zoals een eigen onderneming of eigen woning, is nauwelijks serieuze interesse.

Ook adviseurs die zich juist wel met die onderneming of woning bezighouden komen niet of nauwelijks aan zorgvuldige persoonlijke advisering toe. (Ver)koop of (her)financiering van de betreffende onderneming of woning is hun belangrijkste doel.

In alle bovenstaande gevallen moet de adviseur om geld te verdienen de cliënt tot een transactie verleiden. De adviseur heeft hierdoor oogkleppen op. Eerlijke kennisoverdracht en een neutrale beoordeling van alle alternatieven passen niet bij deze manier van werken. Erger nog: de adviseur zal met het oog op de transactie de cliënt vaak meer beloven dan hij uiteindelijk kan waarmaken. 

Het gevolg is een voortdurende competitie tussen adviseur en cliënt, belofte maakt schuld tenslotte. Een dergelijk businessmodel, zo kon u de afgelopen jaren bijna dagelijks in de krant lezen, leidt tot schandalen en een afnemend vertrouwen in de financiële wereld.

Silene Alba vermogensadvies onderscheidt zich daarom door:

  • alle vermogenscomponenten (vrij belegbaar vermogen, eigen onderneming, eigen woning, opgebouwd pensioen, levensverzekeringen, etc.) van de cliënt in het advies te betrekken;

  • het op een heldere manier vertalen van wetenschappelijke inzichten op het gebied van vermogensbeheer in concrete en voor de cliënt begrijpelijke acties;

  • zelfredzaamheid van de cliënt door kennisoverdracht als belangrijke doelstelling;

  • een faire beloning, volledig onafhankelijk van omvang of structurering van het vermogen van de cliënt;

  • samenwerking gebaseerd op wederzijds respect, zonder de traditionele competitie en valse beloftes.

Deze aanpak leidt tot een hogere kwaliteit van het vermogensadvies en een betere adviesrelatie.

De kosten voor de cliënt, een uurtarief of een vast bedrag, zijn slechts een fractie van de (meestal jaarlijks terugkerende) percentages in het transactiegedreven model. Dit geldt ook voor kleinere vermogens.